Phụ lục hđ mua bán new skyline

Phụ lục hợp đồng mua bán chung cư new skyline văn quán
Xem chi tiết thông tin dự án new skyline văn quán tại: http://www.chungculevanluong.com/ban-chung-cu-new-skyline-van-quan
Hợp đồng dự án: hợp đồng mẫu dự án


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: ...../ PLHĐ-................
Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại
Hợp đồng số ...../............ ngày ...............
về việc mua bán căn hộ ...... tháp ..... Tòa nhà New Skyline – CC2
Các căn cứ:
- Hợp đồng mua bán căn hộ số ...../...... ngày ........ và phụ lục hợp đồng số ...... ngày ... (nếu có phụ lục hợp đồng) về việc mua bán căn hộ số ........ Tháp ..... tại Tòa nhà New Skyline, Khu đô thị mới Văn quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội giữa Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị) với ....: ......;
- Giấy ủy quyền số 2619/UQ-HUD ngày 01/8/2013 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Trung – Giám đốc Chi nhánh miền Bắc;
- Đơn đề nghị ngày ../.../2013 của Ông/Bà:..... về việc tự hoàn thiện nội thất căn hộ số..... .......).
Hôm nay, ngày tháng năm 2013, chúng tôi gồm:
BÊN BÁN (BÊN A): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
Địa chỉ: Tòa nhà M5 - 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: Fax:
Tài khoản: 21110001133669 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
Mã số thuế: 0100106144
Ông Nguyễn Đức Trung - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh miền Bắc – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
BÊN MUA (BÊN B): .... ...................
CMND số: ........... ngày ............... do công an .......... cấp
Hộ khẩu thường trú: ....................................
Địa chỉ liên hệ: ..........................
Điện thoại: .................................
Và ............ là: ...........
CMND số: ......... ngày ........... do Công an ............ cấp.
Căn cứ vào nhu cầu của Bên B và tình hình thực tế, sau khi nghiên cứu tài liệu pháp lý liên quan, Hai bên thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng này để điều chỉnh bổ sung một số điều khoản tại Hợp đồng số ........ Tháp ..... tại Tòa nhà New Skyline, Khu đô thị mới Văn quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội từ căn hộ hoàn thiện sang căn hộ chưa hoàn thiện với những nội dung sau (Phụ lục Hợp đồng):
ĐIỀU 1: Sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng số .... /HĐMB-GL-HUD:
1. Điều 1 “Định nghĩa và diễn giải” được sửa đổi, bổ sung như sau:
1.1 Bổ sung các định nghĩa sau:
“Hợp đồng” là Hợp đồng số ........ Tháp ..... tại dự án New Skyline – CC2 Khu đô thị mới Văn quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội giữa Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị) với Ông/bà : .... và các giấy tờ kèm theo Hợp đồng cùng bất cứ sửa đổi nào khác được ký kết bởi các Bên. “Căn hộ chưa hoàn thiện”: là căn hộ được Chủ đầu tư hoàn thiện và bàn giao theo thiết kế nhưng không ốp tường, không lát nền, không làm trần thạch cao, không lắp cửa thông phòng, không sơn bả, không lắp đặt các thiết bị: vệ sinh, công tắc, ổ căm, đèn, bình nóng lạnh, điều hòa (chỉ để đầu chờ).
“Quy chế quản lý Tòa nhà chung cư” Là Quy chế quản lý và sử dụng Tòa nhà New Skyline do Chủ đầu tư ban hành kèm theo Phụ lục hợp đồng này và thay thế bản Quy chế quản lý nhà chung cư ban hành kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số.... ngày ...
1.2 Khoản 8 “Phần thuộc quyền sử dụng và sở hữu riêng của Chủ đầu tư” được sửa đổi như sau:
“Phần sở hữu riêng của chủ đầu tư” là phần diện tích được Chủ đầu tư giữ lại, không bán và cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán căn hộ cho các chủ sở hữu căn hộ.
1.3 Khoản 9 “Phần sở hữu chung” được sửa đổi như sau:
“Phần sở hữu chung” Là phần diện tích còn lại trừ phần sở hữu riêng của chủ căn hộ nêu tại Khoản 7 Điều 1 của Hợp đồng và phần sở hữu riêng của chủ đầu tư nêu tại khoản 1.2 Điều này. Bao gồm: Phần không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư (khung cột, tường, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, hố xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hoả...); Diện tích để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư.
2. Điều 2 “Đối tượng của Hợp đồng” được điều chỉnh, bổ sung như sau:
Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua 01 (một) căn hộ chưa hoàn thiện thuộc Tòa nhà Tòa nhà New Skyline – CC2, Khu đô thị mới Văn quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội cùng với những đặc điểm dưới đây:
2.1 Đặc điểm về căn hộ:
- Căn hộ số: ...... (Tầng ........ Tháp ..... Tòa nhà New Skyline – CC2)
- Diện tích sàn căn hộ mua bán (tạm tính): ............. m2 Bao gồm: Phòng ngủ, phòng khách + ăn, phòng bếp, phòng WC và Ban công, lô gia. Diện tích sàn căn hộ mua bán được ghi rõ trong bản vẽ kèm theo trong Hợp đồng. Diện tích sàn căn hộ được xác định theo nguyên tắc tính kích thước từ tim tường bao, tường ngăn chia căn hộ (không trừ cột chịu lực, hộp kỹ thuật). Diện tích thực tế căn hộ sẽ được xác định khi bàn giao, thanh lý Hợp đồng.
- Mục đích sử dụng căn hộ: Để ở.
- Thời gian hoàn thành bàn giao các căn hộ: Dự kiến quý năm 2014
- Danh mục vật liệu hoàn thiện và thiết bị bên trong và bên ngoài của căn hộ: Được đính kèm theo Phụ lục Hợp đồng này và thay thế bản thống kê danh mục vật liệu hoàn thiện và thiết bị bên trong và bên ngoài của căn hộ kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ số .... ngày .... .
2.2 Đặc điểm về đất xây dựng Tòa nhà New Skyline, có các căn hộ nêu tại Mục 2.1 khoản 2 Điều này:
- Thửa đất: Lô đất xây dựng Tòa nhà NEW SKYLINE ký hiệu CC2 Dự án Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Diện tích đất sử dụng chung: 7.455,8m2
3. Điều 3 “Giá trị Hợp đồng và phương thức thanh toán” được điều chỉnh bổ sung như sau:
3.1 Giá trị Hợp đồng (tạm tính):
1 Diện tích căn hộ (tạm tính) ..... m2
2 Đơn giá bán căn hộ (đã bao gồm thuế VAT) ...... đồng/ m2
3 Giá bán căn hộ ..... đồng
4 Phí bảo trì công trình (2% giá bán chưa thuế VAT) (tạm tính) ..... đồng
5 Tổng giá trị Hợp đồng (tạm tính) .... đồng
Bằng chữ: .................................
• Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%, phí bảo trì công trình 2%, không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giá trị Phụ lục Hợp đồng chính thức là giá trị được tính trên cơ sở diện tích căn hộ thực tế khi bàn giao nhân với đơn giá trên. Khi Nhà nước thay đổi mức thuế suất thuế VAT thì mức thuế VAT trong hợp đồng này thay đổi theo đúng quy định của Nhà nước.
3.2 “Phương thức thanh toán” được điều chỉnh như sau:
Giá trị Hợp đồng được thanh toán thành 4 đợt:
a. Đợt 1: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày Phụ lục Hợp đồng có hiệu lực, Bên B thanh toán cho Bên A 30% giá trị Hợp đồng, tương đương với số tiền là: ................. đồng . (Bằng chữ: ........ đồng ).
b. Đợt 2: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày Phụ lục Hợp đồng có hiệu lực, Bên B thanh toán tiếp 20% giá trị Hợp đồng, tương đương với số tiền là: .................. đồng. (Bằng chữ: ........ đồng ).
c. Đợt 3: Chậm nhất 180 ngày kể từ ngày Phụ lục Hợp đồng có hiệu lực, Bên B thanh toán tiếp 20% giá trị Hợp đồng tương đương với số tiền là: .................. đồng. (Bằng chữ: ........ đồng ).
d. Đợt 4: Chậm nhất 10 ngày kể từ khi Bên B nhận được thông báo của Bên A về việc bàn giao căn hộ, Bên B thanh toán nốt giá trị còn lại của Hợp đồng. • Nếu Bên B thanh toán trước hạn theo quy định ở trên thì sẽ được hưởng lãi với lãi suất 10%/năm (trong trường hợp lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) nhỏ hơn 10% thì tính theo lãi suất cho vay ngắn hạn của BIDV) tính theo hình thức giá trị thanh toán trước hạn nhân với số ngày được hưởng lãi (số ngày được hưởng lãi tính từ ngày Bên B thanh toán vượt tiến độ đến ngày phải thanh toán đợt tiếp theo nêu trên); Số lãi này được khấu trừ vào lần thanh toán cuối cùng (Đợt 4) hoặc được hoàn trả trực tiếp trong trường hợp Bên B đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo Phụ lục Hợp đồng này.
3.3 Hình thức và đồng tiền thanh toán:
Đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (VNĐ).
Thanh toán bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng (phí dịch vụ chuyển tiền do Bên B chi trả):
Bên B thực hiện chuyển khoản theo thông tin của Bên A tại Trang 1 của Phụ lục hợp đồng này .
4. Khoản 5.1 Điều 5 “Quyền của Bên A” được bổ sung như sau :
Yêu cầu Bên B thực hiện thi công hoàn thiện nội thất căn hộ theo đúng quy định tại Khoản 6 Điều 1 Phụ lục Hợp đồng này.
5. Khoản 6.2 Điều 6 “Nghĩa vụ của Bên B” được bổ sung như sau :
5.1. Có quyền thuê Bên A hoặc tự mình hoặc thuê cá nhân/tổ chức thi công hoàn thiện nội thất căn hộ hoặc sửa chữa căn hộ sau này, với điều kiện:
- Không được làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết cấu, an toàn chất lượng công trình và kiến trúc bên ngoài của căn hộ.
- Tuân thủ các quy định tại Quy định về hoàn thiện hoặc cải tạo sửa chữa nội thất căn hộ và các yêu cầu khác của Bên A; chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thi công, hoàn thiện nội thất, trang trí, sửa chữa, hoặc duy tu bảo dưỡng căn hộ.
5.2. Trong quá trình sử dụng, nếu bên B gây hư hỏng phần sở hữu chung thì phải sửa chữa trả lại nguyên trạng ban đầu hoặc bồi hoàn theo mức độ hư hỏng thực tế cho bên A.
5.3. Nhận bàn giao căn hộ đúng thời hạn Bên A thông báo.
5.4. Nộp phí quản lý vận hành nhà chung cư sau 90 ngày kể từ ngày Bên A thông báo bàn giao căn hộ.
5.5. Bên B nộp thuế nhà, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các nghĩa vụ khác với nhà nước tính từ ngày Bên B nhận bàn giao căn hộ thực tế bằng biên bản hoặc từ ngày Bên A thông báo bàn giao căn hộ (trường hợp Bên B không tiến hành làm thủ tục nhận bàn giao căn hộ đúng thời hạn).
6. Bổ sung điều khoản “Thi công nội thất”
6.1. Chậm nhất trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Bên A thông báo về việc bàn giao căn hộ, Bên B phải hoàn thành thi công hoàn thiện nội thất căn hộ.
Quá thời hạn trên, Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ cấp điện, cấp nước, viễn thông cho Bên B. Đồng thời, do thi công hoàn thiện căn hộ không đúng thời gian cam kết, Bên B phải trả các chi phí phát sinh trong công tác quản lý dự án cũng như các chi phí khác theo quy định của Bên A và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
6.2. Khi tổ chức thi công hoàn thiện căn hộ, Bên B phải thực hiện đúng bản Quy định về hoàn thiện hoặc cải tạo sửa chữa nội thất căn hộ tại Tòa nhà New Skyline đính kèm Phụ lục Hợp đồng này.
7. Điều 13 “Cam kết đối với phần sở sở hữu riêng, phần sở hữu chung và các công trình dịch vụ của Tòa nhà chung cư” được sửa đổi, bổ sung như sau:
7.1. Bên B được quyền sở hữu riêng đối với diện tích căn hộ là: ..... m2. Bên B được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư bao gồm: - Sảnh, Hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, hố xả rác...khoảng: ............ m2; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư....
- Diện tích để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh tâng hầm 1; 2 khoảng: .......... m2
- Phòng sinh hoạt chung khoảng: ........... m2 (Phòng sinh hoạt chung đặt tại ..........).
7.2. Diện tích các hạng mục công trình thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư khoảng: ........... m2, bao gồm: Khu văn phòng, dịch vụ, thương mại từ tầng 1 đến tầng 6; 02 tầng hầm; Bể bơi, bể vầy, bể sục, bể cảnh, bếp, nhà vệ sinh, sân chơi trẻ em, vườn, 02 phòng chức năng, câu lạc bộ thuộc tầng 7 và tầng 7 lửng; sân thượng...;
7.3. Mức kinh phí đóng góp cho quản lý vận hành Tòa nhà nhà chung cư được quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Tòa nhà New Skyline – CC2 đính kèm Phụ lục Hợp đồng này.
ĐIỀU 2: Điều khoản chung:
1. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ..../............... ngày...........căn hộ số…..địa điểm tại .................... Tất cả nội dung các điều khoản khác của Hợp đồng không được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục Hợp đồng này vẫn giữ nguyên giá trị, không thay đổi.
2. Hai bên thống nhất nội dung trên. Phụ lục Hợp đồng được lập thành 05 bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm chi tiết các can ho gia re tại website: http://www.chungculevanluong.com/
Comments