Phụ lục hợp đồng

Chi tiết căn hộ chung cư royal city tại link: http://www.chungculevanluong.com/cdt-vincom-chung-cu-royal-city-gia-re
Xem hợp đồng dự án

Phụ lục hợp đồng royal city

PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ)
CHI TIẾT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CĂN HỘ
I. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG
Xem các bản vẽ đính kèm
II. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ
Xem bản vẽ đính kèm
III. MÔ TẢ CĂN HỘ
1. Loại Căn Hộ: chung cư
2. Năm xây dựng: 2010
3. Căn Hộ số: _________________
4. Tòa Nhà: _________________
5. Tầng: _________________
6. Diện tích sàn Căn Hộ: _________________m2
7. Địa chỉ:
72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
IV. ĐẶC ĐIỂM LÔ ĐẤT XÂY DỰNG TÒA NHÀ
1. Ký hiệu lô đất số: NOCT1
2. Tờ Bản đồ số: ___________________
3. Diện tích đất sử dụng chung: ___________________ m2
4. Địa điểm: 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội


PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ)
GIÁ BÁN CĂN HỘ
1. Giá Bán Căn Hộ:..........................................................đồng
(Bằng chữ:.........................................................................................).
2. Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế GTGT, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%, cụ thể như sau:
a. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT và kinh phí bảo trì (2%):....................... đồng. b. Thuế GTGT:.......................................đồng (Thuế GTGT có thể thay đổi do giá trị Quyền sử dụng đất phải nộp thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền).
c. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% (kinh phí này tính trước thuế GTGT): ..............đồng.
Tỷ giá bán ra của đồng USD (đô la Mỹ) của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại ngày đăng ký mua căn hộ với Bên Bán là ___________VND/USD.


PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ)
ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Hà Nội, ngày [*] tháng [*] năm [*]

Kính gửi: Công Ty/Ông/Bà _____________________
Địa chỉ: ____________________________________
Căn cứ vào Hợp Đồng Căn Hộ số [*] được ký giữa Công Ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia (“Bên bán”) và Bên mua vào ngày [*] tháng [*] năm [*] ("Hợp Đồng"), chúng tôi đề nghị quý Công Ty/Ông/Bà thanh toán số tiền đợt [*] theo Điều 2 và Điều 14.2 của Hợp Đồng, với chi tiết cụ thể như sau:

1. Số tiền phải trả:
Là số tiền bằng VND _______________________
Số tiền nêu trên được tính trên cơ sở Tỷ giá USD/VND tại ngày ký Đề nghị Thanh toán là 1USD =____________VND.
Nếu tỷ giá tiền USD/VND (“Tỷ giá”) vào ngày thanh toán thực tế tăng/giảm quá 50VND so với Tỷ giá nêu trên, thì giá trị mà Quý Công Ty/Ông/Bà phải thanh toán sẽ được điều chỉnh trên cơ sở Tỷ giá tại ngày thanh toán, cụ thể là bằng giá trị thanh toán nêu trên chia cho Tỷ giá vào ngày ký Đề nghị Thanh toán và nhân với Tỷ giá tại ngày thanh toán.
Tỷ giá giữa tiền USD/VND được xác định bằng Tỷ giá bán ra của đồng USD do Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (“BIDV”) công bố tại thời điểm thanh toán.
2. Hình thức thanh toán:
Quý Công Ty/Ông/Bà có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau đây:
- Tài khoản ngân hàng số: ________________________
- Chủ tài khoản: ________________________ - Tại: ________________________
- Nội dung: Trả tiền đợt thanh toán thứ [*], theo Hợp Đồng số [*], ngày [*].
3. Lưu ý quan trọng:
Chúng tôi xin lưu ý rằng quý công ty/Ông/Bà có trách nhiệm thanh toán số tiền trên trong vòng [mười (10)] ngày làm việc kể từ ngày ký Đề Nghị Thanh Toán này. Nếu Quý Công Ty/Ông/Bà thanh toán sau thời hạn trên, chúng tôi có quyền yêu cầu Quý Công Ty/Ông/Bà trả tiền lãi trả quá hạn và có các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng.
Trân trọng cảm ơn
Thay mặt Công Ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia


PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ)
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ
Hà Nội, ngày [*] tháng [*] năm [*]
Kính gửi: Công Ty/Ông/Bà _____________________
Địa chỉ: ____________________________________
Căn cứ:
- Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ số: [___]được ký ngày [___] giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia và Công Ty/Ông/Bà [*] ("Hợp Đồng");
- Thông báo của đơn vị thi công và tư vấn giám sát về việc hoàn thành xây dựng Căn Hộ.
Chúng tôi vui mừng thông báo với Công Ty/Ông/Bà rằng đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng Căn Hộ [ký hiệu [*]] phù hợp với quy định của Hợp Đồng đã ký.
Căn cứ vào quy định tại Điều 2 và Điều 14.2 của Hợp Đồng, chúng tôi trân trọng đề nghị Công Ty/Ông/Bà thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền là [*] VND (bằng chữ: [*] Đồng Việt Nam), trong đó:
1. [*] VND: là khoản tiền bằng VND phải trả còn lại tương đương với 30% của Giá Bán Căn Hộ
2. [*] VND: là kinh phí bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung;
3. [*] VND: là Thuế GTGT
4. [*] VND: là Phí Quản Lý Hàng Tháng cho tháng đầu tiên và một khoản tiền đặt cọc tương đương với một (01) tháng Phí Quản Lý Hàng Tháng;
5. [*] VND: là khoản Phí và Lệ Phí (nếu xác định được);
6. [*] VND: là khoản tiền đến hạn khác (nếu có);
7. [*] VND: là các khoản Bên Mua được khấu trừ.
Các khoản tiền nêu trên được tính trên cơ sở Tỷ giá USD/VND tại ngày ký Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ là 1USD=____________VND.
Nếu tỷ giá tiền USD/VND (“Tỷ giá”) vào ngày thanh toán thực tế tăng/giảm quá 50VND so với Tỷ giá nêu trên, thì giá trị mà Quý Công Ty/Ông/Bà phải thanh toán sẽ được điều chỉnh trên cơ sở Tỷ giá tại ngày thanh toán, cụ thể là bằng giá trị thanh toán nêu trên chia cho Tỷ giá vào ngày ký Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ và nhân với Tỷ giá tại ngày thanh toán.
Tỷ giá giữa tiền USD/VND được xác định bằng Tỷ giá bán ra của đồng USD do Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (“BIDV”) công bố tại thời điểm thanh toán.
Lưu ý quan trọng:
- Chúng tôi xin lưu ý rằng Ông/bà có trách nhiệm thanh toán số tiền nêu trên và nhận bàn giao Căn Hộ trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày của Thông Báo này.
- Nếu quá thời hạn nêu trên, Bên bán có quyền yêu cầu thanh toán tiền lãi chậm thanh toán và các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng

Xin trân trọng cảm ơn.
Thay mặt Công Ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia


PHỤ LỤC 5
(Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ)
BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ
Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ này (“Biên Bản”) được lập ngày [*] tháng [*] năm [*] giữa các bên sau đây:
Bên bán : Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
Trụ sở : [*]
Điện thoại : [*] Fax : [*]
Đại diện bởi : [*]

Bên mua : Công Ty/Ông/Bà [*]
Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh/CMND/Hộ chiếu số: [*] do [*] cấp ngày [*]
Địa chỉ : [*]
Điện thoại : [*] Fax : [*]
Sau khi kiểm tra Căn Hộ, Bên bán và Bên mua đồng ý ký Biên Bản này với các điều kiện dưới đây:
1. Bên bán đã chuyển giao cho Bên Mua và Bên mua đã tiếp nhận, quản lý và sử dụng Căn Hộ, chìa khoá Căn Hộ cùng các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng Căn Hộ (theo các danh mục bàn giao đính kèm).
2. Bên Mua đã kiểm tra Căn Hộ và xác nhận rằng Căn Hộ đã được hoàn thành theo đúng quy định của Hợp Đồng, theo đó Diện Tích Thực Tế của Căn Hộ được Các Bên đo đạc thống nhất là [__] m2. Căn Hộ đã được chính thức chuyển giao cho Bên Mua ngay tại thời điểm Bên Mua ký Biên Bản này.
3. Bên Bán, theo yêu cầu của Bên Mua, đồng ý sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện nốt một số công việc được liệt kê dưới đây (nếu có) trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Biên Bản này.
- ...........................................
- ...........................................
4. Bên Mua đồng ý thanh toán cho Bên bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý do Bên bán chỉ định Phí Quản Lý Hàng Tháng và thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch các chi phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác như điện, nước, truyền hình cáp, vệ tính (nếu có), viễn thông, thông tin liên lạc và các chi phí liên quan khác (nếu có) theo mức sử dụng thực tế hàng tháng, đóng góp và thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền khác (nếu có) mà đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý quy định phù hợp với bản Nội Quy.
5. Bên Mua đồng ý rằng nếu Bên mua không cư trú tại Căn Hộ sau thời điểm bàn giao Căn Hộ theo Biên bản này, Bên Mua vẫn phải thanh toán Phí Quản Lý Hàng Tháng theo quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý quy định phù hợp với Nội Quy tính từ ngày ký Biên Bản này.
6. Bên Mua cam kết tôn trọng và tuân thủ Nội Quy trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng Căn Hộ.
Biên Bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên Bán giữ hai (02) bản, Bên Mua giữ một (01) bản.

BÊN BÁN --- BÊN MUA


PHỤ LỤC 6
(Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH CHUNG - RIÊNG
KHU CĂN HỘ ROYAL CITY

royal city
du an royal city
3 chung cu royal city

Xem thêm các dự án khác của cđt vincom như times city - 460 minh khai - hà nội

Chi tiết ban can ho gia re tại web: http://www.chungculevanluong.com/

Comments